Personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, e-postadress, adress, telefonnummer, föreningstillhörighet och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera information om domare till matcher och generera matchkvittenser. Vi har fått dina uppgifter från dig, dels via proven och dels vid egen inmatning. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är en intresseavägning. Dina uppgifter kommer att sparas för historik och för att du ska kunna återkomma som domare. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Skatteverket, domarlagen i samband med matcher och publiceras på denna webbplats. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta kansliet på sportkontoret@swe3.se